Alert konsultacyjny

0
1032


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projekt jest dostępny na stronie NFZ.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 31 października 2013 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl