Alert konsultacyjny

0
947


Pracodawcy RP przekazali do konsultacji społecznych projekty trzech rozporządzeń Ministra Zdrowia. Rozporządzenia dotyczą SOR-u, dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego oraz recept lekarskich.

Pierwszy z projektów to rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Link do projektu w Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP:
http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4204
Termin konsultacji upływa 10 listopada 2013 roku.

Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Link do projektu w CML: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4210
Termin konsultacji upływa 31 października 2013 roku.

Trzeci z projektów to rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
Link do projektu w CML: http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4211
Termin konsultacji upływa 1 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia ewentualnych uwag można dokonać, pisząc na adres meilowy
g.byszewski@pracodawcyrp.pl