Alert konsultacyjny

0
930


16 października 2013 roku został przekazany do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wymaganych kwalifikacji lekarzy i innego personelu medycznego do udzielania poszczególnych świadczeń, np. wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków. Doprecyzowano także niektóre z zapisów w wykazie świadczeń.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie miało zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2014 roku.

Uwagi do projektu należy zgłaszać  w terminie 14 dni, czyli do 30 października 2013 roku.
Link do projektu
www.mz.gov.pl

 

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl