Alert konsultacyjny

0
1074


17 października 2013 roku został przekazany do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie z dnia 8  marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy wykonawczej Komisji Europejskiej (dyrektywa nr 2012/52/UE)  ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim. Zgodnie z regulacją unijną państwa członkowskie zapewniają, aby recepty wystawione na produkt leczniczy w innym państwie członkowskim
na nazwisko określonego pacjenta mogły być realizowane na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym.

Zmienione rozporządzenie będzie określać elementy, które musi zawierać tzw. recepta transgraniczna oraz kwestię jej odpłatności.

Recepta transgraniczna będzie wystawiana wyłącznie na prośbę pacjenta.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag upływa 1 listopada 2013 roku.

Link do projektu
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=032745

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl