Alert konsultacyjny

0
947


Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekty kolejnych aktów prawnych. Projekty dotyczą pięciu rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

1. Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4214
Termin konsultacji mija 4 listopada 2013 roku.

2. Kolejny projekt to projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

Link do projektu:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_wprowadzenia_21102013.pdf

Termin konsultacji mija 12 listopada 2013 roku.

3. Trzeci projekt dotyczy szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Link do projektu:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_dopuszczenie_21102013.pdf

Termin konsultacji mija 12 listopada 2013 roku.

4. Kolejny akt prawny to projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4217
Termin konsultacji mija  14 listopada 2013 roku.

5. Do konsultacji przekazano także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Link do projektu w CML :  http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4218
Termin konsultacji mija 7 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia ewentualnych uwag można dokonać, pisząc na adres meilowy
g.byszewski@pracodawcyrp.pl