Alert konsultacyjny

0
1191

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych trzy projekty rozporządzeń. Projekty dotyczą importu równoległego, opłat za krew i jej składniki oraz zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych.

Pierwszy z projektów dotyczy wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia oraz rodzaju i sposobu dokonywania zmian w pozwoleniu na import równoległy

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4238

Termin konsultacji mija 28 listopada 2013.

Ministerstwo Zdrowia skierowało także do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 roku..

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4239

Termin konsultacji mija 28 listopada 2013

Kolejny projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=4237

Termin konsultacji mija 28 listopada 2013 roku.

Uwagi do projektów należy przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl