Alert konsultacyjny

0
921

Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przesłały Pracodawcom RP do konsultacji społecznych kolejne projekty aktów prawnych. Projekty dotyczą rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


Są to następujące projekty:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
Link do projektu w CML
Termin konsultacji mija 9 grudnia 2013 roku.

2.  Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 6 grudnia 2013 roku.

3. Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 3 grudnia 2013 roku.

4. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 9 grudnia 2013 roku.

5.Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w opieki zdrowotnej rodzaju leczenie stomatologiczne.
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 3 grudnia 2013 roku.

6. Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 5 grudnia 2013 roku.

7. Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
Treść zarządzenia
Termin konsultacji mija 8 grudnia 2013 roku.

Proszę o przesłanie uwag we wskazanych terminach na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl