Alert konsultacyjny

0
854


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych dwa projekty nowych rozporządzeń.  Projekty dotyczą badań lekarskich i psychologicznych kierowców.

Pierwszy z projektów to projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Projekt jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Drugi projekt dotyczy badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Projekt jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Termin konsultacji w przypadku obydwu projektów mija 13 stycznia 2014 roku.

Uwagi można przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl