Alert konsultacyjny

0
965


Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przekazały do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń dotyczące zatrudniania pielęgniarek oraz kryteriów ocen w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Termin konsultacji kończy się 23 listopada 2012 roku.

Link do projektu : http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=030910

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem projektu jest także promowanie podmiotów dbających o jakość.

Link do projektu :http://www.nfz.gov.pl/new/art/5133/2012_10_18_kryteria_2013_projekt.doc

 

Uwagi proszę przesyłać do Grzegorza Byszewskiego:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl