Alert konsultacyjny

0
844


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego – programy zdrowotne (lekowe).

Projekt implementuje przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzUrz Min. Zdr., poz. 52). Zmiany polegają między innymi na dodaniu nowego programu lekowego leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Fundusz oczekuje na uwagi i opinie odnośnie do przepisów projektowanego zarządzenia w zakresie wprowadzonych zmian do 24 stycznia 2013 roku.

Projekt znajduje się na stronie NFZ.