Alert konsultacyjny

0
968


Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu wyrażenia opinii, został przedstawiony projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Implementuje on przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz Min. Zdr., poz. 52).

Projektowane zmiany polegają między innymi na dodaniu nowego programu lekowego: Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Opinie do projektu można zgłaszać do Funduszu do 24 stycznia 2014 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl

Link do projektu:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5888

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl