Alert konsultacyjny

0
914


Ukazał się projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

1 kwietnia 2014 roku Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do konsultacji społecznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana aktualnego zarządzenia w wyżej wymienionym przedmiocie jest efektem planowanej nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, która to zakłada między innymi wprowadzenie nowego zakresu świadczeń- „chirurgia naczyniowa realizowana na drugim poziomie referencyjnym”. W związku z powyższym konieczna okazała się również zmiana zarządzenia dot. kryteriów oceny ofert.

Projekt uzupełnia „Tabelę nr 5 Leczenie szpitalne” o zakres nr 50 „chirurgia naczyniowa – drugi poziom referencyjny”. Tabela ta w nowym brzmieniu przewiduje między innymi aż 16 punktów za dodatkowego lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej posiadającego doświadczenie w wykonywaniu zabiegów implantacji stentgraftów fenestrowanych i stentgraftów z odnóżkami oraz aż 25 punktów za posiadanie co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej.

Tekst projektu jest dostępny pod linkiem: www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu (w układzie tabelarycznym w plikach excel /.xls lub .xlsx/ lub word /.doc lub .docx/ )  można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2014 roku na adres : sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Kancelarią w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

www.fandk.com.pl