Alert konsultacyjny

0
970


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt implementuje zapisy nowelizacji ustawy z 21 marca 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619).

Zapisy projektu przewidują między innymi możliwość otwierania i prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy pediatrów i internistów oraz zasad dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej przez pacjentów.

Zarządzenie umożliwia pacjentom złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę, czy położną. Poza tym, zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy, zwiększa się możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej z dwóch do trzech razy w ciągu roku kalendarzowego.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu przesyłać do dnia 10 czerwca 2014 roku na adres sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt jest dostępny na stronie NFZ.