Alert konsultacyjny

0
1218

Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych cztery projekty rozporządzeń. Projekty dotyczą zatrudnienia pielęgniarek, wzorów oświadczeń, Krajowego Rejestru Nowotworów oraz  zakażeń szpitalnych.
 

Pierwszy z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3877

Termin konsultacji : 23 listopada 2012 r.

 

Do konsultacji przekazano także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3878

Termin konsultacji : 9 listopada 2012 r.

 

Kolejny projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3879

Termin konsultacji : 6 listopada 2012 r.

 

Ministerstwo Zdrowia przekazało także do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Link do projektu w CML : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3880

Termin konsultacji : 5 listopada 2012 r.

 

Uwagi można przesyłać do Grzegorza Byszewskiego

g.byszewski@pracodawcy.pl