Alert konsultacyjny

0
1072


NFZ opublikował projekt nowego zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz projekt zmian zarządzenia w sprawie umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych).

Projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Nr 27/2012/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zakłada między innymi  rozszerzenie możliwości łącznej realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych z innymi świadczeniami o świadczenia rehabilitacji leczniczej, z wyłączeniem rehabilitacji leczniczej wykonywanej w warunkach domowych, w przypadku zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w których istnieje wymóg zatrudnienia fizjoterapeuty oraz o świadczenia leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych i lekowych.

Projekt zakłada także przyjęcie zasady, że w „Karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej” potwierdzana będzie wizyta pielęgniarki (aktualnie potwierdza się fakt zrealizowania określonych czynności pielęgniarskich). Zawiera również zmiany w sposobie finansowania świadczeń poprzez rezygnację ze współczynników korygujących, stosowanych w przypadku świadczeń zrealizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej za wykonane świadczenia zgodnie z ustalonym planem opieki, w tym, co najmniej jedno świadczenie zabiegowe na podstawie zlecenia lekarskiego, świadczenie w intensywnej opiece pielęgniarskiej oraz pozostałe czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne wykonane zgodnie z ustalonym planem opieki, u pacjenta z oceną powyżej 15 punktów wg skali Barthel.

Projekt zarządzenia jest dostępny pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 18 czerwca 2014 roku na adres sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

NFZ opublikował także projekt zarządzenia prezesa Funduszu zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na usługi leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych). Projekt implementuje przepisy obwieszczeniem ministra zdrowia z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, między innymi poprzez zmianę wymagań dla realizacji programów lekowych w zakresie leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem oraz leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).

Tekst projektu dostępny jest pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 10 czerwca 2014 roku na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.

Kancelaria informuje, że opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, można kontaktować się z Kancelarią.
www.fandk.com.pl