Alert konsultacyjny

0
900

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa NFZ Nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt związany jest z przedstawieniem do konsultacji projektu nowelizacji zarządzenia nr 88/2013/DSOZ z 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Za pomocą projektu zmiany zarządzenia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przewidziana jest implementacja warunków dodatkowo ocenianych dla nowego zakresu świadczeń, czyli „kompleksowego leczenia ran przewlekłych”.
Opinie i uwagi do projektu można nadsyłać w układzie tabelarycznym wyłącznie w plikach excel (.xls lub .xlsx) lub word (.doc lub .docx) na adres  e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl do 14 lipca 2014 roku.

Tekst  projektu zmian dostępny jest pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Kancelaria informuje, że opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, można kontaktować się z Kancelarią.
www.fandk.com.pl