Alert konsultacyjny

0
1221


Ministerstwo Zdrowia przesłało do Pracodawców RP do konsultacji społecznych  projekty rozporządzeń, ustawy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przesłane do konsultacji projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczą badań kandydatów do szkół oraz rejestru wad wrodzonych.

Pierwszy z projektów rozporządzeń to projekt dotyczący badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

Termin konsultacji projektu upływa 25 lipca 2014 roku

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Drugi z projektów dotyczy   rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

Termin konsultacji projektu upływa 30 lipca 2014 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Pracodawcy RP otrzymali także do konsultacji projekt ustawy o leczeniu niepłodności.

Termin konsultacji projektu upływa 14 sierpnia 2014 roku.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl
 

Kolejny projekt przesłany do konsultacji dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości środków regulujących ustalenie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączenie tych produktów w zakresie systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego COM(2013) 168.

Termin konsultacji upływa 8 sierpnia 2014 roku.

Link do projekt>>>

Uwagi do projektów we wskazanych terminach należy przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl