Alert konsultacyjny

0
1074


Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących  leczenia szpitalnego w zakresie programów lekowych.

Nowelizacja ta zmienia zarządzenie Nr 27/2012/DGL i wynika z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, czyli do przepisów obwieszczenia ministra zdrowia z 24 czerwca 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 roku(Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 56), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

W zarządzeniu dodano między innymi zakres programu lekowego : „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72.0)”. Usunięto natomiast zakresy programów lekowych: „Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)”, „Leczenie nadpłytkowości samoistnej”, „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby”. Dodano także ryczałt za diagnostykę w zakresie „Diagnostyka w programie leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej” (poz. 68, kod 5.08.08.0000068);

Opinie i uwagi do projektu można nadsyłać do Funduszu na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl do 30 lipca 2014 roku.

Tekst projektu zmian dostępny jest pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Kancelaria Fortak&Karasiński informuje, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosi o kontakt.

www.fandk.com.pl