Alert konsultacyjny

0
947


Komitet Podatkowy Pracodawców RP informuje, że istnieje możliwość przesyłania uwag na temat projektu założeń zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Projekt zawiera propozycję zwolnienia z akcyzy pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych.

Proponowane regulacje mają na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów do regulacji określonych w innych ustawach (np. zmiany dostosowujące przepisy akcyzowe do regulacji w zakresie faktur wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług).

 
Link do projektu : www.legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi można przesyłać do 12 września 2014 roku na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl