Alert konsultacyjny

0
988


Ministerstwo Zdrowia przesłało do Pracodawców RP do konsultacji społecznych cztery projekty aktów prawnych. Jest wśród nich projekt ustawy oraz trzy rozporządzenia ministra zdrowia.

Pierwszy z konsultowanych projektów dotyczy nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Termin konsultacji upływa 23 września 2014 roku.

Link do projektu

Pierwsze z trzech rozporządzeń ministra zdrowia przedstawionych do konsultacji dotyczy wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Termin konsultacji upływa 23 września 2014 roku.

Link do projektu

Projekt drugiego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin konsultacji upływa 23 września 2014 roku.

Link do projektu

Trzecie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczy określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Termin konsultacji upływa 23 września 2014 roku.

Link do projektu

Ewentualne uwagi można przesyłać we wskazanych terminach na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl