Alert konsultacyjny

0
979


Pracodawcy RP poinformowali o projektach rozporządzeń ministra zdrowia, które zostały skierowane do konsultacji społecznej. Rozporządzenia dotyczą informacji gromadzonych przez świadczeniodawców oraz wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Pierwsze rozporządzenie dotyczy zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 7 listopada 2014 roku.

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Link do projektu :
http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 7 listopada 2014 roku.

Uwagi można przekazywać na adres
g.byszewski@pracodawcyrp.pl