Alert konsultacyjny

0
1073


NFZ przedstawił do konsultacji projekty nowelizacji zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) oraz dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także świadczeń wysokospecjalistycznych.

Projekt dotyczący  leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych wprowadza nowe świadczenie „Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności”.

Link do projektu:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do można zgłaszać do 23 października 2014 roku.

Projekt dotyczący umów w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień rozszerza katalog osób, których nie dotyczy zmniejszenie poziomu finansowania, wprowadza modyfikację w zakresie obliczania czasu udzielania świadczenia (rozliczania świadczeń) poprzez wyłączenie sobót i dni ustawowo wolnych od pracy a także przyjmuje założenie,  iż za długotrwały pobyt w ramach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej i leczenia uzależnień rozumieć należy pobyt powyżej 365 dni.

Link do projektu:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do można zgłaszać do 29 października 2014 roku.

Projekt dotyczący umów w sprawie leczenia wysokospecjalistycznego wprowadza mechanizmu finansowania wszystkich świadczeń gwarantowanych z tzw. rozporządzenia wysokospecjalistycznego (Rozporządzenie MZ z 26 listopada 2013 r.) poprzez  dodanie nowego produktu rozliczeniowego o nazwie „rozliczenie za zgodą płatnika” stosowanego w przypadku, gdy koszty udzielenia świadczenia znacząco przekraczają typowe zryczałtowane koszty, połączenie świadczeń: „przeszczepienie serca” i „mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami” w jedno oraz  ujednolicenie nomenklatury poprzez zastąpienie pojęć „wariantów”i „podwariantów” pojęciem „świadczenia”.

Link do projektu:
http://www.nfz.gov.pl

Uwagi do można zgłaszać do 24 października 2014 roku.
Uprzejmie informujemy, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, należy się kontaktować z Kancelarią.

www.fandk.com.pl