Alert konsultacyjny

0
1069


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty aktów prawnych – rozporządzenie ministra zdrowia oraz zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Termin konsultacji upływa 20 listopada 2014.

Natomiast prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji projekt zarządzenia    w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

Link do projektu:  http://www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 12 listopada 2014.

Uwagi należy przesyłać na adres .g.byszewski@pracodawcyrp.pl