Alert konsultacyjny

0
1140


Do konsultacji zostały przekazane projekty rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej oraz w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów.

Tekst rozporządzenia dotyczący trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl

Planowane w projekcie zmiany mają na celu między innymi określenie sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,  rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą uzyskać status świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony,  doprecyzowanie sposobu przekazywania danych w sprawozdaniach oraz  nałożenie na świadczeniodawców obowiązków przekazywania w sprawozdaniach dodatkowych danych.

Termin zgłaszania uwag do projektu mija 21 listopada 2014 roku.

Drugi z projektów dotyczący wskaźników rozpoznawania nowotworów dostępny jest na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl

Zawarte w projekcie regulacje mają na celu między innymi umożliwienie monitorowania skuteczności działań lekarzy POZ w określaniu zagrożenia nowotworowego, zdefiniowanie sposobu oraz częstotliwości określania poziomu wskaźnika rozpoznawania nowotworów a także oznaczenie minimalnego poziomu wskaźnika rozpoznawania nowotworów.

Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 20 listopada 2014 roku.

Kancelaria informuje, że powyższe opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. Osoby zainteresowane wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, proszone są o kontakt z kancelarią.

www.fakdk.com.pl