Alert konsultacyjny

0
888


Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń. Projekty dotyczą dokumentu elektronicznego oraz informacji gromadzonych przez świadczeniodawców.

Pierwszy z projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3902
Termin konsultacji: 7 grudnia 2012 roku

Drugi z projektów dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3903
Termin konsultacji: 7 grudnia 2012 roku

Uwagi można przesyłać do Grzegorza Byszewskiego
g.byszewski@pracodawcy.pl