Alert konsultacyjny

0
916


Pracodawcy RP otrzymali do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń ministra zdrowia oraz zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekty dotyczą przepisów związanych z jakością badań diagnostycznych, świadczeń medycznych oraz zawierania umów z NFZ.

Pierwsze z rozporządzeń ministra zdrowia dotyczy  standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Tekst projektu jest dostępny na stronie: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 22 grudnia 2014 roku.

Drugi projekt to rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Link do projektu:  www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 8 grudnia 2014.

Pierwszy z projektów zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy warunków zawierania i realizacji umów na podstawową opiekę zdrowotną na rok 2015 i lata następne.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 11 grudnia 2014 roku.

Drugi projekt dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne.

Link do projektu: www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 11 grudnia 2014.
 
Ewentualne uwagi można przesyłać na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl