Alert konsultacyjny

0
935


W ostatnich dniach listopada 2014 roku opublikowano projekty nowych zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz leczenia szpitalnego.

Pierwszy z projektów dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Zawiera zapis o podwyższeniu stawki kapitacyjnej dla świadczeń lekarza POZ do 136,20 zł. Wprowadza mnożniki stawki kapitacyjnej dla dzieci do lat 6, dzieci w wieku 7-12 oraz pacjentów po 65 roku życia. Podnosi także stawkę kapitacyjną dla pacjentów z cukrzycą oraz schorzeniami układu krążenia. Umożliwia także podwyższenie stawki kapitacyjnej w razie wyboru indywidualnej formy sprawozdawczości

Tekst projektu dostępny jest na stronie:
www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 grudnia 2014.

Drugi z projektów dotyczy leczenia stomatologicznego i zawiera modyfikacje warunków uzyskania dodatkowych punktów poprzez zatrudnienie personelu pomocniczego oraz wprowadza możliwość zatrudnienia dentystów szkolnych nie tylko na pełny etat.

Tekst projektu dostępny jest na stronie:
www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać do 12 grudnia 2014.

Trzeci projekt dotyczy leczenia szpitalnego i zawiera przepis uniemożliwiający kalkulację ceny jednostki rozliczeniowej SOR lub IP z uwzględnieniem potencjału wykonawczego oraz  zmianę zasad finansowania świadczeń w SOR albo w IP.

Tekst projektu dostępny jest na stronie:
www.nfz.gov.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 grudnia 2014.

www.fandk.com.pl