Alert konsultacyjny

0
1036


Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych 9 projektów rozporządzeń, które dotyczą między innymi rachunku kosztów, świadczeń gwarantowanych, standardów w opiece okołoporodowej, produktów leczniczych oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych.

1. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2015 roku.

2. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 29 grudnia 2014 roku. 

3. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 20 stycznia 2015 roku.

4.Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2015 roku.

5.   Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2015 roku.

6.  Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2015 roku.

7. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 15 stycznia 2015 roku.

8.  Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 2 stycznia 2015 roku.

9. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl
Termin konsultacji upływa 2 stycznia 2015 roku.

Ewentualne uwagi można przesyłać we wskazanych terminach na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl