Alert konsultacyjny

0
346


Ministerstwo Zdrowia przesłało do Pracodawców RP do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Termin konsultacji upływa 27 lutego 2015 roku.

Prosimy o przesyłanie uwag na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl