Alert konsultacyjny

0
830


13 listopada 2012 roku na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono do konsultacji projekty zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Jak wynika z zamieszczonego komunikatu, zaproponowane w projektach zmiany mają na celu dostosowanie postanowień obowiązującego zarządzenia nr 72/2011/DSOZ do przepisów prawnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) wraz z aktami wydanymi na jej podstawie.

Proponowana data wejścia w życie zarządzeń to 1 stycznia 2013 roku.

Link do projektu

www.nfz.gov.pl


W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl