Alert konsultacyjny

0
945

Pracodawcy RP otrzymali w minionym tygodniu do konsultacji społecznych dwa projekty aktów prawnych – projekt rozporządzenia ministra zdrowia na temat informacji gromadzonych przez świadczeniodawców oraz projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący zawierania umów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Link do projektu: www.legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 3 kwietnia 2015 roku.

Narodowy Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach leczenia szpitalnego.

Link do projektu : http://www.nfz.gov.pl

Termin konsultacji upływa 27 marca 2015 roku.

Uwagi można przesyłać na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl