Alert konsultacyjny

0
983


Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji.

Link do rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji upływa 15 maja 2015 roku.

Ewentualne uwagi można przesyłać na adres: .g.byszewski@pracodawcyrp.pl