Alert konsultacyjny: ustawa w sprawie minimalnego wynagrodzenia

0
985

21 czerwca 2016 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone kwestii wzrostu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia. Minister zdrowia przekazał partnerom projekt ustawy wraz z propozycją wskaźników ustalających zarówno wysokość wynagrodzenia jak i  wskaźnik pokazujący zależności między poszczególnymi grupami zawodowymi.

Dyskusja podczas spotkania ogniskowała się na omawianiu projektu, zgłaszaniu pierwszych uwag i wątpliwości. Wszyscy partnerzy, poza Forum Związków Zawodowych (OZPiP) zgodzili się aby minister rozpoczął formalną procedurę legislacyjną, zastrzegając, że uwagi będą zgłaszane na bieżąco do kolejnych wersji projektu.

Przekazane uwagi dotyczyły między innymi tego, że wzrost  wynagrodzeń odnosi się jedynie do pracowników etatowych, a minimalne wynagrodzenie odnosi się do płacy zasadniczej – w związku z tym proporcjonalnie wzrosną także pochodne, oraz stosuje się do wszystkich podmiotów leczniczych, czyli także tych niefinansowanych ze środków publicznych, maksymalny szacowany koszt to 6,7 mld zł – do czasu osiągniecia modelu docelowego, czas na wdrożenie zmian wykracza poza kadencję obecnego rządu, jest to koniec 2021 roku, a wprowadzenie ustawy nie znosi rozporządzenia w sprawie przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek.

Projekt ustawy – w załączniku.

Uwagi można przekazywać do końca czerwca 2016 roku na adres: g.byszewski@pracodawcyrp.pl