Alert legislacyjny

0
919


5 grudnia 2012 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie zmieniające przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to reguluje w szczególności kwestie związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 roku systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Korzystanie z systemu eWUŚ jest zalecanym sposobem potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Treść zarządzenia uwzględnia szczególną sytuację świadczeniodawców, których wynagrodzenie wynika z liczby deklaracji złożonych przez pacjentów. Ponadto  dotychczasowi świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2012 roku i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy, są obowiązani do złożenia odpowiedniego wniosku według wzoru określonego w zarządzeniu.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl