Alert legislacyjny

0
1063


8 grudnia 2012 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał dwa nowe zarządzenia dotyczące warunków zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarządzenia dotyczą zawierana umów na leczenie szpitalne oraz świadczenia kontraktowane odrębnie.

Zawierania umów dotyczących leczenia szpitalnego dotyczy zarządzenie Nr 88/2012/DSOZ. Zarządzenie Nr 89/2012/DSOZ zmienia dotychczasowe przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. Obydwa zarządzenia weszły w życie z dniem podpisania.

Zmiana dotycząca leczenia szpitalnego wydaje się niewielka, jednak poprzez specyficzne odesłanie – nowe zarządzenie zmienia zarządzenie zmieniające podstawowe przepisy – może nastręczać trudności interpretacyjnych. Zarządzenie, przy spełnieniu określonych przesłanek przywraca możliwość łącznego rozliczenia świadczenia nr 5.10.00.0000052 – hemodializoterapia z katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie z grupami lub świadczeniami z katalogów stanowiących załączniki nr 1a – 1d
do zarządzenia.

Zmiany zarządzenia w spawie zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie dotyczą przede wszystkim dostosowania przepisów do zmian ustawy o działalności leczniczej w odniesieniu do rejestrów. Zarządzenie to zawiera również nowe wzory umów, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2013 roku.


W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl