Alert legislacyjny

0
904


11 grudnia 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 90/2012/DSOZ dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy świadczeniodawców oferujących usługi chirurgii jednego dnia.

Zgodnie z brzemieniem załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 90/2012/DSOZ świadczeniodawcy wykonujący działalność leczniczą w podmiocie leczniczym w trybie leczenia „jednego dnia” powinni posiadać izbę przyjęć szpitala i tym samym posiadać zakresie odpowiedni wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Regulacje zawarte w omawianym zarządzeniu będą stosowane do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2013 rok.

Zainteresowani omówieniem koniecznych do wprowadzenia zmian w podmiocie leczniczym oraz w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego mogą się skontaktować z kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl


 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułEuroimplant: umowa z Lux Med
Następny artykułAlert legislacyjny