Alert legislacyjny

0
1013


6 grudnia 2012 roku Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie z  dnia 30 sierpnia 2009 roku.

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Dotyczą one między innymi doprecyzowania zapisu „świadczeniodawcy” w zakresie dotyczącym ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki. Rozporządzenie uszczegóławia też program profilaktyki raka piersi w zakresie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej audytu mammografii oraz pogłębionej diagnostyki.

W załączniku do rozporządzenia dodane zostało nowe świadczenie gwarantowane dotyczące wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B.

Ponadto nowe rozporządzenie zawiera przepisy, które zapewniają kontynuację leczenia świadczeniobiorcom leczonym w ramach dotychczasowych terapeutycznych programów zdrowotnych.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl