Alert legislacyjny

0
1037


14 grudnia 2012 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał dwa nowe zarządzenia. Dotyczą one komunikatów sprawozdawczych oraz kryteriów oceny ofert w sprawie zawierania umów na świadczenia kontraktowane odrębnie.

Zarządzenie Nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML w sprawie danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ.
Zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie danych, jakie od 1 stycznia 2013 roku muszą znaleźć się w komunikatach sprawozdawczych w języku XML, przekazywanych NFZ przy rozliczaniu świadczeń. Ponadto zarządzenie wprowadza nowe wymagania dla komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w grudnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmienia dotychczasowe zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert. Zarządzenie wprowadza zmiany w postępowaniu o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Oba zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl