Alert legislacyjny

0
984


Od 1 stycznia 2013 roku podmioty medyczne będą miały możliwość potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za pomocą systemu eWUŚ – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.

W celu uzyskania dostępu do systemu należy dopełnić kilku formalności, między innymi uzyskać z odpowiedniego Oddziału NFZ upoważnienie do korzystania z niego, nadać uprawnienia dla administratora w Portalu Świadczeniodawcy albo Portalu SZOI. Poza tym placówki medyczny powinny podpisać z osobą, która będzie potwierdzać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (może to być rejestratorka lub lekarz) osobną umowę dotyczącą systemu eWUŚ.

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z używania tego systemu jest uproszczenie procedury weryfikacji uprawnień pacjenta, poza tym – nałożenie na NFZ obowiązku zapłaty za świadczenia udzielone pacjentowi, który zgodnie z danymi zawartymi w systemie, był uprawniony do świadczeń (niezależnie od tego, czy faktycznie takie uprawnienie mu przysługuje).

Minister Zdrowia podpisał 11 grudnia 2012 roku rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to nie zostało jeszcze opublikowane.

Prosimy o kontakt z Kancelaria, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl