Alert legislacyjny

0
994

Rozporządzenie MZ w sprawie opieki okołoporodowej

4 października 2012 roku  w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Z chwilą wejścia w życie omawianego rozporządzenia traci moc poprzednie, wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.2007, Nr 14, poz. 89).

Nowe rozporządzenie wprowadza wiele istotnych zmian w standardach, między innymi w zakresie czynników ryzyka identyfikowanych podczas ciąży na podstawie wywiadu środowiskowego i badania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2012 r.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl