Alert legislacyjny

0
926


19 lutego 2013 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Zarządzenie to zmienia dotychczasowe przepisy w sprawie zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące programów zdrowotnych (lekowych) oraz przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Nowe przepisy zmieniają między innymi treść niektórych punktów załączników do dotychczas obowiązującego zarządzenia. Zmiany wprowadzono na przykład w załączniku pt. Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach zdrowotnych, gdzie rozszerzono zakres świadczeń o pięć nowych pozycji. Do Katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych wprowadzono kolejnych 6 substancji czynnych.

Zmiany wprowadzono również w załączniku pt. Wymagania dla świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) gdzie określono wymagania dla świadczeniodawców zainteresowanych udzielaniem nowo wprowadzonych świadczeń.

Ponadto dodano załącznik 11 do zmienianego zarządzenia stanowiący opis świadczenia – kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej.

Nowelizacja może być istotna dla świadczeniodawców, gdyż wprowadzone zmiany powodują zmianę zakresu udzielanych świadczeń w ramach zawartej umowy i modyfikują wymagania do udzielania niektórych z nich. Ponadto przepisy zarządzenia wchodzą w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2013 roku, w związku z czym dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobowiązani do wprowadzenia powyższych zmian do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl