Alert legislacyjny

0
970


25 marca 2013 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie klasyfikacji danych i systemów kodów w Systemie Informacji Medycznej. Ma ono na celu określenie wymogów działania systemu teleinformatycznego służącego przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie opisuje funkcjonalność modułów, w których są gromadzone dane osobowe i jednostkowe dane medyczne przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej oraz sam system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w wyżej wymienionych modułach. Ma ono istotne znaczenie dla wdrażania i zasad funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej w podmiotach leczniczych.

Rozporządzenie jest wynikiem realizacji obowiązku ustawowego nałożonego przez ustawodawcę w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2011 Nr.113 poz.657 z późn.zm.).  Wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 roku.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl