Alert legislacyjny

0
967


Na stronie internetowej  Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się  zarządzenie nr 22/2013/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowe zarządzenie zmienia brzmienie tabeli „Tab. 1.7 nocna i świąteczna opieka zdrowotna” dotychczas obowiązującego zarządzenia nr 54/2011/DSOZ w zakresie: poziomu skalującego (treść, waga skalująca), szczegółowych parametrów oceny ( treść), warunków dodatkowo ocenianych ( treść, liczba punktów jednostkowych).

Przykładowo w kryterium jakości, zmieniła się maksymalna liczba punktów oceny personelu z 25 na 32 punkty. Największe zmiany zaszły natomiast w treści warunków dodatkowo ocenianych, np. spadła ilość lekarzy i tygodniowego czasu pracy lekarzy realizujących świadczenia, którzy posiadają specjalizację lub są w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych z 50 % na 30 %. Oddzielnie punktowane jest udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę, którego świadczenia dawniej punktowane były łącznie z lekarzami realizującymi świadczenia w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

Zarządzenie nr 22/2013/DSOZ weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2013 roku, natomiast jego przepisy stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne, w wyniku których zawarte zostaną umowy obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 roku.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl