Alert legislacyjny

0
936


31 maja 2013 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zmienia treść tabeli dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej między innymi w zakresie oceny kryterium jakości w zakresie czasu pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia, który powinien stanowić powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, oraz w zakresie oceny ofert pod względem sprzętu i aparatury medycznej.

Zmieniono również zakres oceny  wyników kontroli zakończonej wystąpieniem pokontrolnym.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Opracowanie to ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. Osoby zainteresowane wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, proszone są o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl