Alert legislacyjny

0
984


1 lipca 2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 769).

Jednocześnie 30 czerwca 2013 straciło moc  poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych.

Uregulowania zawarte w nowym akcie prawnym mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, w tym w:
– jednostkach utworzonych bądź przekształconych w formę jednostki budżetowej w drodze zarządzenia ministra centralnego organu administracji rządowej oraz
– jednostkach utworzonych, przekształconych w drodze zarządzenia wojewody oraz uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Nowa regulacja odmiennie niż poprzednie rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące między innymi:
–  stawki wynagrodzenia zasadniczego, co jest związane z potrzebą ich przystosowania do aktualnej wysokości wynagrodzenia minimalnego,
– wyodrębnienia nowych stanowisk pracowników działalności podstawowej między innymi starszego asystenta diagnosty laboratoryjnego, technika analityki medycznej,
–  wprowadzenia nowego stanowiska kierownika zespołu techników analityki medycznej (XVI kategoria zaszeregowania).

Poza tym rozporządzenie określa w sposób odmienny niż Kodeks pracy wynagrodzenie ryczałtowe dla kierowców a także nagrody jubileuszowe oraz odprawy.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl