Alert legislacyjny

0
919


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy dotyczą posiadania przez placówki oferujące leczenie szpitalne stanowiska intensywnej terapii oraz dostępu do środka transportu medycznego.

Treść rozporządzenie dostępna jest na stronie
www.mz.gov.pl