Alert legislacyjny

0
934


Niedawno na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana interpretacja ogólna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Interpretacja wyjaśnia dyskusyjne dotąd kwestie kwalifikacji dostawy sprzętu medycznego i związanej z tym adaptacji pomieszczeń podmiotu leczniczego jako świadczenie kompleksowe oraz stawek, jakimi owe świadczenia powinny być opodatkowane.

Minister Finansów uznał, że niezależnie od treści umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a dostawcą, nie można uznać prac budowlanych czy adaptacyjnych pomieszczenia, mających na celu jego przystosowanie między innymi do warunków producenta zalecanych do pracy dostarczonego sprzętu medycznego za “instalację” sprzętu.

Dla celów podatkowych czynności te, choć mają ze sobą związek, należy traktować jako oddzielne i w taki też sposób opodatkować różnymi stawkami podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powyższym dostawa sprzętu medycznego podlegać będą opodatkowaniu 8% stawką VAT, natomiast prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń szpitala prowadzone w związku z dostawą wyrobu medycznego nie będą mogą korzystać z preferencji podatkowej i podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

Omawiana interpretacja ma istotne znaczenie zarówno dla podmiotów świadczących wyżej wymienione usługi jak i dla korzystających z nich podmiotów leczniczych, gdyż przesądza ona jednoznacznie o stawkach podatku, jakie mają być stosowane w przypadkach, gdy usługa dostawy sprzętu medycznego i adaptacji pomieszczeń na jego potrzeby świadczona jest przez jeden podmiot.


W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl