Alert legislacyjny

0
948


10 sierpnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013  w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013r. poz. 848).

Dokument ten zastępuje poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 90, poz. 853 z późn. zm.), które utraciło moc prawną z dniem 2 stycznia 2012 roku.

Nowe rozporządzenie wprowadza nieznaczne zmiany w zasadach nadzoru epidemiologicznego.

W razie zainteresowania uzyskaniem informacji o zakresie wprowadzonych zmian, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl