Alert legislacyjny

0
968


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazało się Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Rozporządzenie wprowadza konieczność posiadania przez podmioty oferujące leczenie szpitalne co najmniej jednego stanowiska intensywnej terapii oraz dostępu do środka transportu sanitarnego. Rozporządzenie określa także między innymi sposób zapewniania opieki lekarskiej przez placówki posiadające oddziały pediatryczne.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia
www.mz.gov.pl