Alert legislacyjny

0
1068


23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca znaczące zmiany w zakresie czasu pracy. Zmiany te obejmują kwestię długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych oraz zasad ich przedłużania, a także ruchomego czasu pracy.

Nowe przepisy określiły zasady przedłużania okresu rozliczeniowego, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy. Takie przedłużenie będzie mogło nastąpić po spełnieniu pewnych warunków. W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie mógł zmniejszyć liczbę dni pracy ustalając, na przykład, kilka dni, tydzień lub nawet miesiąc wolny od pracy. Pracownicy w zamian będą pracowali dodatkowo w dni, które w innym przypadku byłyby dla nich wolne.

Do Kodeksu Pracy wprowadzono także przepisy regulujące zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy w dwóch rodzajach: przepisy pozwalające na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników oraz określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

Twórcy projektu ustawy nowelizującej podkreślają, że takie uregulowanie pozwoli pracodawcom na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników, zależnie od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Z pewnością jest to jedna z najbardziej doniosłych w skutkach nowelizacji Kodeksu Pracy w ostatnich latach.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl